WEBINARS

AANBOD WEBINARS

voorjaar 2022 – NIEUWE DATA

webinar

De ouder wordende mens met downsyndroom en dementie... een oude geest in een jong lichaam...

Het is intussen duidelijk zijn dat dementie in het algemeen, en Alzheimer-dementie in het bijzonder, bijzonder frequent voorkomt bij 40+’ers met Down. We gaan op zoek naar het wat, hoe, waarom, wanneer…en nog veel meer.

In een interactief webinar komen de volgende vragen en topics aan bod:

 • Waarom komt (Alzheimer)dementie zoveel voor bij mensen met downsyndroom?
 • Hoeveel komt het voor en vanaf welke leeftijd?
 • Zin en onzin van diagnostische beeldvorming.
 • ‘Neurologische leeftijd’ in relatie met ‘chronologische leeftijd’.
 • Hoe verloopt het dementieproces in vergelijking met mensen zonder Down?
 • Onderscheid dementie en depressie.
 • Wat kunnen wij doen om mensen met Down met dementie een veilig en zo kwaliteitsvol mogelijke eindfase van het leven te bezorgen?
vrijdag 13 mei 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
meer info + aanmelden

webinar

Downsyndroom + ?

In vele wandelgangen, de ene al wetenschappelijker dan de andere, lijkt het wel alsof mensen met downsyndroom een bovengemiddelde kans hebben op het ontwikkelen van een bijkomende stoornis of een psychiatrische aandoening. Klopt dit wel, of is het vooral de maatschappij in de brede zin van het woord, die nood heeft aan houvast en herkenbaarheid?

Het zal menige familieleden en professionals bekend in de oren klinken. Zijn labels als autisme, depressie, psychose, dwangstoornis,… hier op hun plaats en vooral, wat moeten we er mee? Een diagnose is niets minder, maar ook niets meer dan een manier voor ons om een ander mens beter te begrijpen….

In dit interactieve webinar geeft Karel zijn beeld op kwetsbaarheden die ons doen denken aan de genoemde stoornissen en linkt ze aan de eigenheid van mensen met downsyndroom. Ervaring leert hem dat een verhoogd inzicht in die eigenheid meer behulpzaam is in de zoektocht naar een gepaste benadering.

dinsdag 17 mei 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
meer info + aanmelden

webinar

Over rouw en andere verlieservaringen bij mensen met downsyndroom

In dit webinar staan we stil bij verlieservaringen die niet alleen verandering betekenen, maar ook emotioneel een grote impact hebben.
We hebben het over het meest definitieve verlies, namelijk overlijden en rouw, maar ook over de impact van een echtscheiding, een verhuizing, einde van de schooltijd en dies meer.

Wat doen deze verlieservaringen met hen, hoe verwerken ze die en, vooral, hoe kunnen we hen bijstaan in moeilijke tijden?

donderdag 2 juni 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
meer info + aanmelden

webinar

Jongeren met Down in de overgang ...naar volwassenheid

Ieder van ons heeft ongetwijfeld mooie, maar ook nare herinneringen aan de tijd waarin we onze kindertijd hebben ingeruild voor een leven als volwassene. Fysieke veranderingen, hormonale bokkensprongen, onbegrijpende ouders, …
Ook mensen met downsyndroom ontsnappen (gelukkig maar) niet aan deze turbulente wetmatigheid.

 • Hoe moet ik alles en iedereen van op school achter laten en in een totaal nieuwe wereld mijn weg vinden?
 • Mijn broers en zussen hebben nu een partner, hebben ons huis verlaten en ik blijf alleen achter met mams en paps?
 • Soms komt de baby van mijn zus slapen en verstoort die huilebalk mijn dagelijkse gewoontes.
 • Ik wil zelfstandig wonen, trouwen, net zoals mijn zus een kindje krijgen,… maar ik voel me zo veilig bij mama en papa.
 • Ik ben verliefd op mijn begeleidster, maar iedereen zegt dat dit niet kan… Waarom niet? Mijn broer heeft wel een liefje.
 • Iedereen zegt dat ik nu volwassen ben. Ik woon in een eigen flat, heb drie verschillende jobs en ik ben een getalenteerd kunstenaar. Ik durf het niet luidop te zeggen, maar stiekem kijk ik elke dag naar Bassie en Adriaan…
 • In de soepbar waar ik werk, moet ik vriendelijk tegen iedereen praten, maar soms wil ik gewoon alleen zijn…
 • Elke avond komt een begeleider zich moeien. Ik ben volwassen en het is mijn leven, toch?

Tijdens dit interactieve webinar zoomen we in op enkele thema’s die de overgang van kind naar jongvolwassenen met Down specifiek kleuren… We denken hierbij aan (verlate) puberteit, wonen en werk, relaties en nog meer…

Karel deelt zijn ervaringen en expertise met de deelnemers van wie een actieve inbreng bijzonder welkom is.

dinsdag 14 juni 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
meer info + aanmelden

webinar

Join them in the delusion…

"Join them in the delusion" waren de gevleugelde woorden van Gentle Teaching grondlegger John McGee om ons te verbinden met mensen die door hun conditie geen verbinding kunnen aangaan.
We genieten met z’n allen mateloos van de ongedwongen openheid en spontaneïteit die mensen met downsyndroom zo kenmerkt. Evengoed kennen we de momenten waarbij ze zo moeilijk bereikbaar zijn, geheel verzonken in hun eigen fantasierijke leefwereld of zich verliezend in dwanggedachten en -handelingen.

Ouders, leerkrachten, begeleiders,… weten zich op die moeilijke momenten geen raad. Als we hen hun gang laten gaan, dan ontsporen ze en doen ze zichzelf en/of hun omgeving onrecht aan. Als we hen begrenzen en corrigeren, dan duwen we hen verder weg in een affectief isolement en dreigt een negatieve spiraal.

In dit rijk geïllustreerde en interactieve webinar neemt Karel de deelnemers mee in de grondbeginselen van Gentle Teaching of ook wel de psychologie van de onderlinge afhankelijkheid genoemd. Deze inspireert zich op hoe ouders natuurlijk met hun kinderen omgaan, nl. onvoorwaardelijk en liefdevol. In dit webinar krijgt de deelnemer geen receptenboek van ‘oplossingen’, maar zal hij wel geïnspireerd worden tot een andere kijk op de persoon en diens gedrag(sproblemen).

maandag 27 juni 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
meer info + aanmelden