BOEK ‘Eerst vasthouden, dan loslaten’

BOEK ‘Eerst vasthouden, dan loslaten’

Het Emancipatorisch Methodisch kader: houvast voor hulpverleners.


BESTEL HET BOEK
'Eerst vasthouden, dan loslaten. Het Emancipatorisch Methodisch Kader: houvast voor hulpverleners.'

(opent de website dontletmedown.eu in een nieuw venster)

21,00 euro (inclusief btw & verzendingskosten)


Iedereen die op welke manier ook betrokken is bij de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen in Vlaanderen heeft de mond vol over emancipatie, zelfbepaling en andere burgerschapsmodellen.
We zijn allen druk in de weer om mensen met beperkingen als volwaardige burgers te zien met rechten en plichten, en zeker de professionele hulpverleners proberen dit dagelijks in de praktijk te zetten.

De zogenaamde paradigmaverschuiving heeft alle actoren in de social profit in het burgerschapsmodel gekatapulteerd.
Cliënten voelen zich niet alleen geëmancipeerd, maar ook soms eenzaam, geïsoleerd en onveilig.
Hulpverleners zeggen ‘ja’, waar ze het gevoel hebben ‘neen’ te willen zeggen.

Iedereen, ook de samenleving in haar geheel, is op zoek naar houvast.
In de zoektocht naar houvast in dit spanningsveld tussen zelfbeschikking van de cliënt en onze verantwoordelijkheid als hulpverlener heeft Karel De Corte het Emancipatorisch Methodisch Kader (EMK) ontwikkeld.

Het EMK biedt een kader dat niet alleen kansen tot zelfontplooiing voor de cliënt garandeert, maar ook veiligheid voor hem en zijn begeleiders.
Het EMK beschrijft het emancipatieproces in een relationeel, instrumenteel, evaluatief en strategisch kader.
Tal van rijk geïllustreerde praktijksituaties komen als een rode draad terug in het boek, en maken het bevattelijk en herkenbaar voor hulpverleners en leidinggevenden uit diverse sectoren.
Zonder pasklare recepten te bieden, zorgt het voor enkele handvatten waar de verschillende actoren uit de social profit zich in deze turbulente tijden kunnen aan vasthouden.

Cover en inhoudsopgave van het boek

Eerstvasthouden_coverboek EMK - inhoud
Het boek kost 21 euro, inclusief btw en verzendingskosten binnen & buiten België.

BESTEL HET BOEK
'Eerst vasthouden, dan loslaten. Het Emancipatorisch Methodisch Kader: houvast voor hulpverleners.'

(opent de website dontletmedown.eu in een nieuw venster)

21,00 euro (inclusief btw & verzendingskosten)