Gentle Teaching

GENTLE TEACHING

Gentle Teaching biedt ons een bijzonder inspirerende kijk op intermenselijke relaties in het algemeen en op hulpverlening aan kwetsbare mensen in het bijzonder. Al te dikwijls vertrekken we in relaties - zeker met mensen in de marge met verstandelijke of andere beperkingen - vanuit een dominante en (be-)oordelende attitude. De verleiding is groot om in een relatie te stappen die is gebouwd op voorwaardelijkheid en vertrekt vanuit een moraliteit van consequenties. Alle gedrag kan af- en aangeleerd worden volgens het 'voor wat hoort wat' principe. Daartoe hebben we allerlei gedragstherapeutische technieken ter beschikking waarvan straffen, belonen, negeren en isoleren de bekendste zijn. Hierbij volledig gefocust op het gedrag, verliezen we de essentiële waarden uit het oog van waaruit een (ver)zorgende relatie dient te vertrekken en waartoe ze moet leiden.

Gentle Teaching helpt ons het juk van de voorwaardelijkheid af te werpen en te bouwen aan een onvoorwaardelijke relatie. Onze houding als ouder of hulpverlener moet minder bepaald worden door gedrag. Of anders gezegd: "Wij moeten mensen waarderen om wie ze zijn, niet om wat ze doen." John McGee is erin geslaagd om vanuit die filosofie een kader en methodiek te ontwikkelen. Hierbij krijgen we de visie en het bijhorende gereedschap aangeboden om een hechte relatie op te bouwen met zij die zich dikwijls van anderen lijken te willen distantiëren.

Uiteindelijk doel is om hen een gevoel van veiligheid en betrokkenheid aan te leren. Zonder die basisveiligheid is er immers geen groei, geen morele ontwikkeling mogelijk.

Gentle Teaching biedt ons niet alleen een visie en het bijhorende gereedschap om adequater met problemen om te gaan, maar maakt ons vooral tot betere hulpverleners.

 

Aangeboden vorming, training en opleiding

 

Introductie: basispakket

Een opleidingsprogramma van één dag, dat geldt als een algemene introductie, waarbij Gentle Teaching als psychologie, pedagogie en filosofie wordt toegelicht. Gentle Teaching als concrete methode komt via videobeelden en praktijkvoorbeelden uitgebreid aan bod. Hierbij wordt de vergelijking met een gedragsmatige aanpak gemaakt, waaruit blijkt dat Gentle Teaching een volwaardig en doeltreffend alternatief is voor de klassieke gedragstherapeutische benadering .

Dit basispakket is geschikt voor een heel breed publiek van studenten, hulpverleners en netwerkleden in voorzieningen, scholen en vormingsorganisaties.

De uiteenzetting kan aangepast worden op basis van de voorkennis van het publiek. Gaande van een (eerste) kennismaking met een vernieuwende kijk op hulpverlening (voor mensen die zich niet altijd goed voelen bij een voorwaardelijke attitude in de omgang met personen met beperkingen) tot een meer methodische uiteenzetting, die de toehoorders handvaten moet bieden voor vastgelopen situaties uit de dagelijkse praktijk.

 

Maatwerk

Het basispakket kan op vraag uitgebreid worden. Hierbij denk ik aan een uitgebreidere en meer interactieve workshop waarbij praktijksituaties, aangebracht door de cursisten, in een 'Gentle Teaching-kader' geplaatst worden.
Ook de link tussen Gentle Teaching en het emancipatorische gedachtegoed kan behandeld worden.

Na voorafgaand overleg kunnen uiteraard ook andere vragen van de school, voorziening of vormingsorganisatie beantwoord worden met een trainingsprogramma op maat.

 

Karel en Gentle Teaching

Gentle Teaching als een vernieuwende en inspirerende kijk op hulpverlening, was een belangrijke thema in zijn licentiaatsverhandeling.
Niet alleen als een ethisch waardevolle manier van hulpverlenen, maar bovendien als een efficiënte aanpak van gedragsproblemen, maakte dit indruk. Bij het in dienst treden in Den Dries vzw was het dan ook zijn eerste opdracht om Gentle Teaching als een voorname beleidslijn te implementeren.

In 1994 resulteerde dit in een twee weken durend bezoek van John McGee - de grondlegger van Gentle Teaching - aan Den Dries en De Sterre te Clinge (NL). Daar leidde hij de dagelijkse workshops met deelnemers uit gans Vlaanderen en Nederland.
Aansluitend op dit bezoek schreef Karel het scenario van de educatieve video "Gentle Teaching, psychologie van de onderlinge afhankelijkheid".

De jaren hierop volgend heeft hij voor voorzieningen , scholen en vormingsorganisaties Gentle Teaching talloze trainingen verzorgd.
 

Interesse?

 • "Gentle Teaching: psychologie van de onderlinge afhankelijkheid.",
  educatieve videoproductie van vzw Vliet i.s.m. Den Dries vzw, 1995.
   
 • "Een inspirerende kijk op hulpverlening: Gentle Teaching",
  in Sociaal, jaargang 16, nr 7, september 1995.
   
 • "Gentle Teaching: een nieuwe inspirerende kijk op onze hulpverlening.",
  in Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 15, nr 1, 1996.
   
 • "Gentle Teaching: a good alternative to behaviourism in the assistance of mentally disabled people.",
  niet-gepubliceerd artikel tgv Gentle Teaching International Conference, Solund, Denmark, August 2004.
   
 • "Gentle Teaching op Vlaamse wijze in de 21ste eeuw.",
  in Vlaams Tijdschrift voor Orthopedagogiek, jaargang 24, nr 4, december 2005.