over Karel

cv_inhoud_6_1475468696 Karel De Corte studeerde in 1991 aan de Universiteit Gent af als licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting orthopedagogiek. Gedurende zijn opleiding is hij o.l.v. Prof. Dr. Erik Broekaert en Prof. Dr. Geert Van Hove geïntroduceerd in de ‘integratieve handelingsorthopedagogiek’. Dit heeft hem vanaf zijn eerste stappen als orthopedagoog sterk gestuurd. Sterk praktijkgericht zonder onnodige theoretische beschouwingen en eclectisch de mosterd halend bij verschillende denkrichtingen en paradigma’s, karakteriseren zijn manier van werken. Hij bedrijft, wat men in onbekende kringen benoemt als 'experiêntiële orthopedagogiek'. Hierbij gaat men het dagelijkse veldwerk en ervaringen ineenpuzzelen tot coherente denkkaders en methodieken.

Reeds tijdens zijn opleiding ontwikkelde hij snel een bijzondere interesse voor mensen met verstandelijke beperkingen. Geïnspireerd door verschillende stageopdrachten in Vlaanderen en Nederland ging hij zich verdiepen in gedrags- en andere problematieken bij deze doelgroep. Dit mondde uit in een eindverhandeling over gedrags- en psychische stoornissen en hoe hiermee om te gaan.

Hij is sedert 1991 als orthopedagoog werkzaam in Den Dries (www.dendries.be) te Evergem, een centrum dat volwassenen met een verstandelijke beperking woonondersteuning biedt. Op freelance basis geeft hij sedert meer dan tien jaar training en vorming over Gentle Teaching, Downsyndroom en het burgerschapsparadigma in Vlaanderen en Nederland. Hij is auteur van verschillende publicaties en heeft in 2010 zijn eerste boek over het Emancipatorisch Methodisch Kader gepubliceerd.