Maak me niet Down.

Downsyndroom anders bekeken.


BESTEL HET BOEK
'Maak me niet Down. Downsyndroom anders bekeken.'

(opent de website dontletmedown.eu in een nieuw venster)

38,50 euro (inclusief btw & verzendingskosten)


 

lees reacties of schrijf zelf een reactie 

Inzicht opbouwen in de eigenheid en kwetsbaarheden van mensen met downsyndroom is een eerste noodzakelijke stap in het beter begrijpen van wat er in hen omgaat. Niet zelden zijn te hoge verwachtingen een direct gevolg van onvoldoende inzicht in de eigenheid van downsyndroom.
Daarom is het zo belangrijk dat we weten dat ze psychisch structuurvast kunnen zijn en de realiteit in een draaiboek proberen te gieten. Iedereen is erbij gebaat dat we erkennen dat velen naast een bijzonder open en laagdrempelige persoonlijkheid ook een gesloten, moeilijk toegankelijke kant hebben. We moeten ons realiseren dat veel mensen met downsyndroom zich minder goed via taal kunnen uitdrukken. Het is goed te weten dat we hen uit blokkades kunnen helpen, door hen in trapjes te benaderen. Hen even tijd geven, hen voorbereiden op wat te gebeuren staat en vooral begrip uitstralen zijn de sleutels om hen te helpen.

Het boek telt 352 pagina's en geeft een rijk geïllustreerd beeld van de eigenheid en kwetsbaarheden die gelinkt zijn aan downsyndroom. Naast een gevoel van herkenbaarheid zal de lezer er ook houvast in vinden in de omgang met kinderen en volwassenen met Down.

MaakmenietDown_cover

Het boek telt 352 pagina's en kost 38,50 euro, inclusief btw en verzendingskosten binnen & buiten België.


BESTEL HET BOEK
'Maak me niet Down. Downsyndroom anders bekeken.'

(opent de website dontletmedown.eu in een nieuw venster)

38,50 euro (inclusief btw & verzendingskosten)