Reacties op het boek ‘Maak me niet Down’

Onder deze reacties kan je zelf je reactie doorsturen.

G.K. uit Z. , mama van 46-jarige man met Down

“ Rond 21 maart, Down-syndroomdag, zocht ik op internet naar een orthopedagoog die enig licht zou kunnen werpen op de specifieke problematiek rood de ouder wordende mens met het syndroom van Down. Dit naar aanleiding van zaken, waar wij met onze zoon van nu 46, tegenaan lopen. Wij , zijn ouders, niet alleen, maar ook op zijn werkplek en in zijn woonvorm wordt zijn ouder worden af en toe een ingewikkelde zoektocht naar het waarom van bepaalde gedragingen. EN DAAR WAS KAREL DE CORTE!!! Karel De Corte uit Gent, België, die vers van de pers zijn boek met de aansprekende titel “ Maak me niet Down” onder de aandacht bracht. Meteen zijn boek besteld, gelezen en herlezen. Wat een herkenning!  Een glasheldere, warme invoelende beschrijving van de ouder wordende mens met Down, met heldere uitleg over het hoe en waarom van de bij hen zo specifieke {soms problematische} gedragingen. Met daarbij grote aandacht voor elk van hen apart, nooit generaliserend en met als basis door zijn hele boek het zo goed mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij! Door zijn realistische en soms ook best even confronterende woorden nieuwsgierig geraakt wilden we graag de mens achter het boek leren kennen. Die kans hebben we op 28 april j.l. gekregen. We konden een avondlezing van dhr. De Corte meemaken in Gent. Deze lezing werd georganiseerd door VONX te Gent, www.vonx.be Wij ontmoetten daar de man, die praat zoals hij schrijft, helder, met kennis van zaken, realistisch en bemoedigend en vooral: WARM EN BETROKKEN. ‘Maak me niet Down’ is naar onze mening een " eye-opener" en een leidraad voor allen die zich op welke manier dan ook bezighouden met de ouder wordende mens met het syndroom van Down. Een boek, dat naar ons idee velen tot steun kan zijn!!” 

M.M., ION-coördinator

“…Ik was zeer geboeid door je voordracht op het symposium downsyndroom van 12 maart en ik was blij ook in je boek zoveel “herkenbaarheid” terug te vinden….” 

P.V., directeur van D.P., woonvoorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking

“…Ik hield al een hele tijd ons exemplaar van ‘Maak me niet Down’ geblokkeerd (ik wil er graag af en toe nog eens in bladeren) waardoor mijn collega’s de kans niet krijgen om het te lezen. En de druk werd een beetje te groot, vandaar de extra bestelling….”

“…Ook zijn de meeste collega’s nu stilaan mee met het dementie-verhaal. De die-hards zal jij dan wellicht kunnen overtuigen met de authentieke verhalen uit ‘Maak me niet Down”….”

 Joris Marreceau, diensthoofd orthopedagogiek De Lovie, Poperinge

“Een vlot leesbaar en inspirerend boek, rijkelijk geïllustreerd met verhalen en anekdotes. Op sommige punten heel herkenbaar, op andere punten verrassend qua adviezen. Het pleidooi om voor ons vreemd, soms duidelijk storend gedrag vergaand te accepteren en te blijven inzetten op een positieve benadering zet aan tot nadenken. Inhoudelijk verwachtte ik een meer expliciete link met emotionele ontwikkeling, want ik las zeker aanknopingspunten, maar ook zonder de expliciete link naar dit kader bleef het verhaal overeind. Het helpt ons in die zin om kritisch te kijken naar de vraagstelling van bewoners en onze ondersteuning. Het boek is ook zeker een aanrader voor ouders/familie, die je meermaals en met veel respect benoemt als partner in de ondersteuning.“

G.K. uit Z. (NL), mama van 46-jarige man met Down

“… Ik doe ook nog even een duit in het zakje, met woorden van dank! Dat ik je vond bij mijn zoektocht naar "hulp bij vastroestende Downers" was vast geen toeval, je viel mij toe!!! Ben door je positieve insteek in je inspirerende boek enorm gesteund, een en al herkenning en inspiratie. Het gaf ons een prachtig handvat vanochtend! … … Lieve groet en dank voor de door ons zo als cadeau ervaren support!!!”

“… Met onze 'boekkennis' en met deze nu al goede begeleider die het nog beter wil doen aan onze zijde, konden we de zwakker wordende gedragsonderdelen van onze zoon niet alleen haarscherp benoemen maar ook voorzien van een plan van aanpak, dat we dan een bypass noemden; meebuigen in plaats van confronteren.”
J.B. uit Z. (NL), vader van een 46-jarige man met Down

“… W., de begeleider dagopvang heeft het boek intussen al twee keer gelezen. W. noemt het nu haar Bijbel. Ze is ervan overtuigd dat jij onze JP kent en hem in doen en laten beschreven hebt in je boek; een en al herkenning, noemt ze het, en verplicht leesvoer voor ieder die met onze JP te maken heeft….”
Een ouder over W., activiteitenbegeleidster uit Z. (NL)

“…Verder vond ik het heel interessant en vernieuwend, vooral die 'nieuwe' kijk op hun zgz koppigheid... Ik denk dat ik daar later nog vaak aan zal terugdenken en dat het me zal helpen geduldiger en begripsvoller te kunnen zijn! Momenteel heeft Emma nog geen draaiboek, van dat starre denken merk ik ook nog niet veel, maar feit is dat het zal komen en dan is het heel goed dat ik een 'houvast' heb! Haar problemen erkennen i.p.v. me te ergeren…”

Mama van 3-jarige peuter na lezing ‘Maak me niet Down’

Intussen ook gelezen van een mama met dochter met down (18 jaar) die daar ook was en die de laatste tijd enorm veel problemen met haar dochter had, ze past nu ook die 'traptactiek' toe en het gaat zoveel beter! Die voelt zich nu schuldig dat ze het al die jaren verkeerd aangepakt heeft!”


Geef hieronder je reactie op het boek 'Maak me niet Down'.
Alvast bedankt.
Je naam of initialen:*
Je e-mailadres (dit wordt niet gepubliceerd!):*
Wat is jouw relatie tot de persoon met Down?*
Schrijf hier je reactie:*
Typ de letters die je hier ziet over:

* verplichte velden

Onderwerp:*